Autoři zastoupení ve sbírce

Egon ADLER

(1892–1963)