Autoři zastoupení ve sbírce

Eugen von KAHLER

(1882–1911)