Autoři zastoupení ve sbírce

Hermína LAUKOTOVÁ

(1853–1931)