Autoři zastoupení ve sbírce

Peter BEHRENS

(1868–1940)